ŠŤOVÍČEK : ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o.

Malostranské náměstí 5/28
118 00 Praha 1 – Malá Strana

tel: +420 221 412 611
fax: +420 222 254 030
e-mail: RECEPCE@STOVICEK.LEGAL
web: WWW.STOVICEK.LEGAL
ID DS: YQ4ZXBQ

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. C 358848
IČO: 14093049
DIČ: CZ14093049

Navigovat

Navigovat

Malostranské nám. 5/28
118 00
Česko

KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.

Prievozská 6A
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovak Republic

Tel./Fax: + 421 903 274 292
e-mail: Slovakia@stovicek.legal
ID DS: E0005073087

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem Bratislava I.oddíl Sro, vložka č. 39381/B
IČO: 35978741
DIČ: 2022135478

Navigovat

Navigovat

Prievozská 5434/6A
821 09
Slovensko