JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

U čeho se potkáme?

Soudní spory a arbitráže
Sportovní právo

Zkušenosti z institucí a komisí

Světová rada motosportu FIA (WMSC)
Viceprezident FIM Europe
Prezident Autoklubu ČR
Právní a etická komise Mezinárodní biatlonové unie IBU
Člen Mezinárodního odvolacího soudu FIA
Předseda Disciplinární komise UEM/FIM Europe
Rozhodce Sportovního rozhodčího soudu CAS při Mezinárodním olympijském výboru
Výkonný výbor Českého olympijského výboru

Jazyky

Čeština
Angličtina
Němčina
Francouzština
Ruština

Klienti

Tereos TTD
Suez Environment
Subterra

Jan je společníkem kanceláře a advokátem.

Jeho talent pro čtení složitých případů a přípravu brilantních strategií pro náročné spory využívají klienti, kteří potřebují jistotu. Jistotu, že mají po boku někoho, kdo rozumí technologii vítězství.

Jan je nejvýznamnější českou autoritou sportovního práva. Vede český Autoklub. V mnoha mezinárodních komisích řeší nejsložitější světové dopingové kauzy. Je členem elitního klubu 14 vybraných světových osobností, které řídí světový automobilový sport od formule 1 po karting. Pomáhá právu v českém i mezinárodním olympijském výboru. Zná všechny odstíny boje za spravedlnost.

Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tam také obhájil titul doktora práv (JUDr.) a rovněž mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul doktora právních věd (Ph.D.). Studoval také na Université Paris I. Panthéon-Sorbonne v Paříži, kde získal titul maîtrise.

 

Ostatní advokáti

Petrovy zkušenosti z mnoha meziresortních legislativních komisí nebo Pozemkového fondu využívají klienti, kteří potřebují expertní radu ohledně svých nemovitostí. A dobře zvládnout spory. Nejen ty nemovitostní. Je významným českým odborníkem na realitní právo, vedení sporů a legislativu. S nevyčerpatelnými zkušenostmi se všemi typy soudního a rozhodčího řízení.
Nemovitosti Development
Občanské právo
Spory a arbitráže
Adélu vyhledávají klienti, kteří potřebují bezchybně zadat veřejné zakázky, a to včetně miliardových tendrů. Její talent vidět několik tahů dopředu stojí za úspěšným průběhem řady soudních sporů. Zastupuje také klienty v oblasti rodinného práva a poskytuje byznysové i transakční právní poradenství.
Fúze a akvizice
Občanské právo
Právo a byznys
Spory a arbitráže
Veřejné zakázky
Ondřejovu houževnatost, energii a bytostnou nechuť prohrát oceňují klienti v náročných sporech, transakcích nebo při smluvní agendě. Je specialistou na vyjednávání i z velmi komplikovaných pozic. Dokáže rychle pochopit, co je podstatné, a otočit i zdánlivě prohrané bitvy. Nebo nalézt dohodu ve chvíli, kdy může mít hodnotu výhry. Z jeho expertizy ve sportovním právu těží několik sportovních spolků a jejich orgánů.
Daně
Fúze a akvizice
Nemovitosti
Občanské právo
Právo a byznys
Sportovní právo
Spory a arbitráže
Richard poráží před soudem energetické giganty nebo nastavuje precedenty výkladu nových norem. Díky jeho buldočí povaze se mohou klienti spolehnout, že uspěje i ve sporech s velmi tvrdými protivníky. Jeho další specializací jsou insolvence a restrukturalizace, s nimiž pomáhá českým i zahraničním klientům. A schopnost zachovat klid i ve složitých situacích.
Insolvence a restrukturalizace
Nemovitosti
Pracovní právo
Spory a arbitráže
Stavební právo
Jiřího zkušenosti s velkými českými i zahraničními restitučními kauzami využívají klienti ve svých vlastních nemovitostních sporech. Jeho precizní vědecká metoda, orientace v historických právních předpisech a tah na branku už pomohly nejen České republice k obhajobě miliardových majetků.
Nemovitosti
Občanské právo
Restituce
Spory a arbitráže
Správní právo
Veřejné zakázky
Leona u Šťovíčků působí jako advokátní koncipient. Leona se ve své praxi zaměřuje zejména na sportovní právo, a to jak na právní poradenství týkající se organizace a působení sportovních spolků, klubů a asociací, organizace sportovních akcí, tak na individuální poradenství sportovcům týkající se smluvních podmínek, přestupů, sponzoringu, marketingu, dopingových kauz a sporů ve věcech rozhodování orgánů sportovních asociací. Je absolventem specializačních modulů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v oboru pracovního práva, zdravotnického práva, trestního práva a kriminologie.
Občanské právo
Pracovní právo
Sportovní právo
Trestní právo
Zdravotnické právo
Honza se věnuje především sporové agendě, komplexnímu procesu vymáhání pohledávek a restitucím podle zákona o půdě.  Přidanou hodnotou je pak skutečnost, že Honza hovoří plynně italsky, což ocení zejména italská klientela, která má v České republice, zejména pak v Praze, velmi početné zastoupení.
Insolvence
Občanské právo
Restituce
Spory a arbitráže
Správa pohledávek